Bouw, Infra & Interieur

VRI 12:30 - 12:55

MBO Interessegebied Voorlichting Zaal 4

Je wilt naar het mbo. Maar wat past nou ├ęcht bij je? Tien interessegebieden staan bij de mbo- voorlichting centraal. In de IJsselhallen worden er in twee lezingenzalen voorlichtingsbijeenkomsten over de interessegebieden gegeven. Je hoeft dus nooit lang te wachten op het voor jou interessante domein. De sessies duren ongeveer 25 minuten.

Bouw, infra & interieur
Dit interessegebied zit vol met opleidingen en beroepen waarbij het bouwen en onderhouden van huizen, gebouwen en wegen centraal staat. Ook het interieur van woningen komt zeker terug in dit interessegebied.

De Interessegebied Voorlichting MBO wordt verzorgd door de vijf Zwolse mbo scholen: Cibap, Deltion, Landstede, Menso Alting & Zone.college