Universiteit voor Humanistiek

Universiteit voor Humanistiek

Aan de Universiteit voor Humanistiek kun je een unieke bachelor volgen: de bachelor Humanistiek. Je combineert wetenschappelijke disciplines als filosofie, psychologie en sociologie. Je krijgt practicumvakken als gesprekstechnieken en reflectievaardigheden. Bovendien bestudeer je het mooiste dat er is: de mens en het leven! 

De bachelor Humanistiek is een driejarige voltijds studie, die je kunt volgen midden in het gezellige centrum van Utrecht. Met 550 studenten en 80 medewerkers bieden wij kleinschalig, afwisselend en persoonlijk onderwijs. 

In de bachelor Humanistiek onderzoek je:
• hoe mensen betekenis en zin aan hun leven geven (zingeving); 
• hoe we humane, maatschappelijke verhoudingen kunnen bevorderen (humanisering). 

Je gebruikt hiervoor verschillende wetenschappelijk disciplines uit de sociale en de geesteswetenschappen. Humanistische tradities en waarden zijn een belangrijke inspiratiebron.