Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft meer dan 50 bacheloropleidingen en 180 masterprogramma’s – je kunt er bijna alles studeren! En dat in een compacte, levendige stad: Groningen, City of Talent. De RUG is geliefd bij studenten uit binnen- en buitenland. Talent krijgt de ruimte en kwaliteit staat centraal. De RUG heeft als onderzoeksinstituut internationaal een zeer goede naam. 

De Rijksuniversiteit Groningen 
De RUG bestaat al meer dan vierhonderd jaar en is een complete universiteit. Breed in de opleidingen in de bachelorfase, veelzijdig in het onderzoek dat verbonden is met het onderwijs en gericht is op de samenleving. En met een sterke internationale focus. Onderwijs en wetenschap gaan hand in hand met internationalisering: studenten en wetenschappers uit circa 120 landen zijn hier dan ook te gast. Op het gebied van onderwijs en onderzoek kent de RUG drie speerpunten: Healthy ageing, Energy en Sustainable society. Groningse onderzoekers behoren tot de absolute wereldtop, onder meer op gebieden als scheikunde, biologie, materiaalkunde, sterrenkunde en gezondheid. Er wordt fors ingezet op goed onderwijs en intensieve studiebegeleiding, in moderne studentgerichte gebouwen.

Stimulerend onderwijs
De RUG daagt studenten uit om buiten gebaande paden te gaan en het beste uit zichzelf te halen. Bijvoorbeeld in het University College Groningen. Of bij het Honours College, waarin je een verzwaard studieprogramma kunt volgen. De universiteit stimuleert studenten om zich ook naast de studie te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via bestuurswerk, via de uitstekende sportieve en culturele voorzieningen, of via lezingen en minoren. Of bij de Energy Academy Europe, waar je via cursussen, masterclasses en stages meer kennis kunt opdoen over energie(vraagstukken). Ondernemende studenten faciliteert de RUG via bijvoorbeeld de CUBE050, waar je een kantoor- en werkruimte kunt huren en je omringd bent door allerlei andere startende ondernemers.

Bij sommige bacheloropleidingen begin je breed en kun je later nog kiezen voor een definitieve richting. Zo leer je over de grenzen van de verschillende wetenschappen heen kijken en kun je je definitieve keuze nog even uitstellen. Via de minor die elke opleiding heeft (een samenhangend pakket vakken buiten de major – je eigenlijke studie) kun je je interesses verder ontplooien. En de RUG biedt diverse gratis online cursussen aan, voor belangstellenden van over de hele wereld.

Je wordt bij de RUG in het eerste jaar goed opgevangen en begeleid, onder meer met een mentor-tutorsysteem. Je krijgt tijdens het eerste jaar een tussentijds studieadvies, gevolgd door een bindend studieadvies aan het eind van dat jaar. Heb je niet voldoende (vijfenveertig van de zestig) punten gehaald, dan moet je de studie stopzetten. Het onderwijs aan de RUG is waar mogelijk verbonden aan onderzoek en praktijk. Zo kennen veel opleidingen een stage, vaak in de eindfase van de studie.     

Vernieuwend onderzoek  
Onderzoek en onderwijs zijn aan de RUG nauw met elkaar verweven. Excellente onderzoekers doceren de nieuwste onderzoeksresultaten aan studenten. Of het nu gaat om het menselijk genoom, alfa-informatica, de Dode Zeerollen, linguïstiek, materiaalwetenschappen, sociale processen, plastic zonnecellen, healthy ageing of andere gebieden - de RUG verricht onderzoek dat tot de internationale top behoort. Neem scheikundige Ben Feringa, die met zijn grensverleggende ontwikkeling van moleculaire machines wereldfaam verwierf en daar de Nobelprijs voor heeft gekregen. Wetenschappers uit verschillende disciplines en landen werken samen aan nieuwe onderzoeksvragen en oplossingen. Die samenwerking zie je bijvoorbeeld terug in onderzoekscentrum ERIBA, waar verschillende groepen wetenschappers onderzoek doen naar de fundamentele mechanismen van veroudering. Maar ook bij het Zernike Institute for Advanced Materials, waarin fysici, chemici en biologen fundamenteel onderzoek doen naar materialen. Het is een van de toponderzoekscholen in Nederland.

Online voorlichting bij Rijksuniversiteit Groningen