The New School for Information Services

The New School for Information Services

The New School: een kleine particuliere hbo. Met marketing/communicatie/creativiteit in het curriculum.

Kleinschalig, kleine klassen, intensieve begeleiding, bijzonder kenmerk bildung.

De TNS-afgestudeerde kan zich staande houden/adequaat functioneren in de steeds veranderende maatschappij en op de arbeidsmarkt. Daartoe moet hij nieuwsgierig, flexibel, open, ondernemend, onderzoekend, maatschappelijk verantwoord, creatief, adaptief, innovatief, en onafhankelijk zijn en kunnen reflecteren op eigen keuzes en handelen. Wij begeleiden je hierin door je mogelijkheden en kansen te laten zien en geven je de ruimte om te ontdekken wie je bent. www.thenewschool.nl.