Onderwijsbeurs Noordoost wordt ondersteund door de leden van de Klankbordgroep