Daag jezelf uit bij Drenthe College

Daag jezelf uit bij Drenthe College
Daag jezelf uit!
 
We zien je graag gelukkig. Bij Drenthe College en natuurlijk na je opleiding. Daarom leer je hier meer dan alleen een beroep.

We hebben aandacht voor elkaar. Je wordt gezien en gehoord. Samen vormen we een plek waar het prettig is en waar iedereen zichzelf kan zijn. Je leert jezelf kennen, ontwikkelt je, wordt zelfstandig en krijgt zelfvertrouwen. 
Zo ontdek je jouw talent en wat je daar mee wilt doen.
 
We dagen onszelf en elkaar uit om te groeien en ons te ontwikkelen. We durven te verkennen en te leren. Van elkaar en met elkaar.

Zo ontdek je wat van waarde is. Voor jezelf en voor jouw omgeving. En hoe je zelf van waarde wilt zijn. Nu en in de toekomst.
 
We zijn een mbo en opleidingscentrum, waar elk jaar zo’n 8.000 studenten een opleiding volgen. Dichtbij huis op één van de locaties in de provincie Drenthe: Assen, Emmen en Meppel. We biedenstudenten van alle leeftijden uitdagend beroepsgericht onderwijs, gericht op werk, persoonlijke ontwikkeling en vervolgstudie.

Drenthe College biedt mbo-opleidingen aan in drie onderwijsrichtingen:

  • Economie en Dienstverlening 
  • Techniek 
  • Zorg & Welzijn 
Je kunt studeren in de beroepsopleidende- (BOL) of beroepsbegeleidende- (BBL) leerweg. De BOL is een combinatie van school en stage. De stage wordt ‘beroepspraktijkvorming’ genoemd. De BBL is een combinatie van werken en school, vier dagen werken (vaak betaald) en twee dagdelen (overdag en/of ’s avonds) naar school. Voor een BBL opleiding moet je een arbeidscontract hebben met een werkgever die relevant is voor de opleiding. Doorgaans betaalt de werkgever ook (een deel van) de opleiding. 

Drenthe College biedt ook Entree opleidingen aan in 8 uitstroomrichtingen. Met een diploma van een Entree-opleiding kunnen studenten doorstromen naar een mbo opleiding op niveau 2 of studenten kunnen uitstromen naar werk. Tenslotte biedt Drenthe College ook sprint havo en vwo aan. Op een sprint havo of vwo krijgt de leerling het volledige vakkenpakket aangeboden en doet hij/zij examen (schoolexamens en centraal schriftelijk). Het is ook mogelijk om te studeren voor één of meerdere landelijk erkende (deel)certificaten.