Decanenochtend

Aangezien de beurs vanaf dit jaar op vrijdag en zaterdag plaatsvindt, zal de decanenochtend op donderdag komen te vervallen. 

In de plaats van deze ochtend wordt er op vrijdag een decanenmoment georganiseerd. Na de zomervakantie volgt meer informatie over de invulling hiervan.

Neem bij vragen gerust contact met ons op via info@onderwijsbeurzen.nl