Kies jouw beurs!

De Klankbordgroep

De Onderwijsbeurs Noordoost wordt ondersteund door de leden van de Klankbordgroep.